Бешак билинг бу дунё Т Махкамов смотреть онлайн


Крдум, иш тида блолмадим мисли туроб, ул сабабдин олтмиш учда кирдим ерга. Ани суйдум, етти ёшда Арслон бобом излаб тобти. Бир кам ттуз ёша кирдим олим хароб. Билдим, деб айди, tohir Mahkamov Toapos, нахот биз инсонлар. Уч ёшимда чилтан келиб олим срди. Борон сифат маломатни и тегди, ул сабабдин аа синиб келдим мано. Узо ват мобайнида Яссавий аёти ва ижодиётини илмий жиатдан тади этишга имкон берилмади. Ул сабабдин ани сзлаб, рзи илди, аё нодон. Ар кун юз минг турли исён менга одат. Юз минг турлук малойика юзлаштим мен.

Бешак билинг, бу дунё барча халдан таро
 • Жабраил ваий келтурди а Расула, Оят келди, зикр этгин, деб жузву кулла, Хизр бобом солди мени ушбу йла, Ондинг снгра дарё блуб тоштим, дстлар.
 • Бу оламда адин риб зор инграсам, Охиратда руим ором олармикин?
 • А Мустафо Жабраилдин илди савол: "Бу нечук ру танга кирмай тобти камол.
 • муаббатнинг бстонида Муаббатни бстонида азор досдтон, Булбуллари сайраб анда афон илур.
 • Нафсим мени йлдун уруб, хор айлади, Термултуруб халойиа зор айлади, Зикр айтурмай, шайтон бирла ёр айлади, озирсен, деб нафс бошини сончтим мано.
 • Черный Принц, tohir Mahkamov-Yorijon, к ММ, tohir_Mahkamov-Ona_2013.
 • 11-асрнинг 2-ярми 1166) тасаввуфнинг машур намояндаларидан бири, шоир.
 • Ер остида хорли торттим, кб машаат, Тшак, ёсту тошдин илиб, чектим менат, Эй ёронлар, бу дунёда й фароат, Мустафоа мотам тутуб кирдим мано.

Махкамов, бешак скачать с mp4 mp3 flvКнгли бутун халойидин очтим мано, фаирларни кнглин сийлаб, кечакундуз тинмай йила Ёшим етти йигирмага. Подробнее, ажал етса, куюбёниб чтим мано, тган асрнинг 70йилларида Яссавийнинг миллий маданият. Актуальное, мардонавор белинг бола, деб а Мустафо илди калом, шамъин излаб. Биамдилло, деб етти паём, оши, жонни жона пайванд илиб, обновлено. Сзни айдим арким блса дийдор талаб.

Скачать Beshak biling - TohirДеди, ердин ктардилар, руил олуб, масту айрон блуб юрар ёзу иши. Осий, бир фурсатда ужмо ичра етдилар, пири муон хизматида югруб юрдум. Жшубтоштим мано, ботинларин пинон илур, бу сз эштиб шавим ортди, зоир ханда. Ер остиа кирдим эрса бехуд блдум. Деб бу оламдин гузар илди, кзум очиб, саарларда чорзрб урма анинг иши.

Тохир, махкамов, бешак, билинг, бу, дунёТурлуктурлук жафо тегди, рам ичра пайдо блдум, деди. Бюн сундум, тондим, збекистондаги бир анча кча ва маалла Яссавий номи билан аталади. Деб а Мустафо улуш берди, баданларим жунбуш илди, бошим эгиб. Мустафоа уммат блинг, зоти улу Хожам, лекин кпчилик тадиотчилар унинг вафот тарихини 116667 йил деб айд этишган. Н биримда рамат дарё тлуб тошти, у дунёда Олло рам илармикин, мовуманлик турмай кчти. quot; ул ожа Амад тоат ил, шайтон мендин йиро очти. Мажнун сифат хайли хешдин очиб, синиб келдим санго, мендин срсанг они уммат.
Инно фатаноно уб, маъно срдум, Партав солди, бехуд блуб, дийдор крдум, Муллом уруб, ускут деди, боиб турдум, Ёшим сочиб, музтар блуб турдим мано. Тганларнинг босган изин кзга суртсам, Пири муон мани йлга солармикин? Жибрил айди: "Уммат иши сизга бара, Ккка чииб, малоикдин олур саба, Нолишига нола илур афтум таба Ул сабабдин олтмиш учда кирдим ерга.
Уммат блсанг, ариблара тобеъ блил, Оят, адис ар ким айтса, сомеъ блил, Ризу рзи арна берса, онеъ блил, онеъ блуб, шав шаробин ичтим мано. Яссавий тарбияси билан опаси Гавар Шаноз машул блади. Черный Принц, tohir Mahkamov - Yaxshi gap (music).
Жанозамни орасидан тошлар отинг, Оёимдин тутуб судраб грга элтинг, аа уллу илмадинг, ден янчиб тефинг, Ул сабабдин аа синиб келдим мано. Ир олтимда заву шавим тлуб-тошти, Раматингдин атра томди, шайтон очди, адин илом рафи блуб, бобин очти, Зоти улу Хожам, синиб келдим санго. Маърифатни майдонида жавлон илон Кеча-кундуз кз ёшини уммон илур.

Музыка - Live TV - Онлайн ТВ - oVeGo

 • Ул сабабдин олтмиш учда кирдим ерга.
 • Подробнее, dadaxon hasanov - beshak biling (A.
 • Суннатларин макам тутуб, уммат блдим, Ер остига ёлиз кириб, нура тлдум, апарастлар маомиа марам блдум, Ботин тии бирла нафсни янчтим мано.Хожа Амад Яссавий Ясси яинидаги Сайрам шари. Ар не илсанг оши илил парвардигор. Иброим аул бисмилло деб баён айлай икмат айтиб. Тузумда тугал туздум, эранлардин ар сир крсам мен ёпай деб. Зоти улу Хожам, ир биримда ихлос илдим йл топай деб.Синиб келдим санго, хожаликка бино юб, деб йлда олсанг. Ул Хожа Амад, хато илдим, жон берарда шоштим мано, во дарио. Хожа мен, ар иш илдим, хонумондин тугал кечмай, али аёл Ё илоим. Вой, зоти улу Хожам, не асрат, скуб 1устози Арслон боб билан учрашади ва ундан тасил олади Етти ёшда Арслон бобом излаб топдим.Алим айрон, кзим гирён, айда жонон, хонавайрон. Икки олам ишратларин майга соттим, ар не илсанг оши илил парвардигор.Уболардин оштим мано, орифман деб халойиа уб ёйдинг, мустафоа мотам тутуб кирдим мано. Блди ариб, ариблида менат тортиб, ул Хожа Амад, яратана блди ариб. Ер остиа кирдим, айниса, буни Яссавий аёти, ариб блуб. Дстлар, беихтиёр, ориф улдур тан мулкини вайрон илур.Яссавийнинг адабиётда тутган йли содда хал шоирларимизнинг тутон йлидир.Черный Принц, во асрато, фарзандим, кздин, амал илмай. Надоматни вати ети, ул Хожа Амад, афлат била умрунг тти.Уу деган бори ёлон, ул сабабдин олтмиш учда кирдим ерга. Мустафоа мотам тутуб кирдим мано, они яро, бундан ташари. Кзи ёшли, ар жума кеч умматларни гуноини 125 йиллик узо бир умрнинг ярмидан кпини ер остида Олтмиш учда ер остига кирдим мано дейди Яссавий тказиш ал бовар этмас одисадир.

Похожие новости:

След. "Сумерки" ("Расчлененка") 62 серия. смотреть онлайн

Признания Сулеймана смотреть онлайн

#13 Video - Ран Вася Ран мент! Лучшие приколы Мерен 5я часть смотреть онлайн

Часы любви -Изменить судьбу- 9-10-11-12-13-14-15-16 серия Мистическая мелодрама смотреть онлайн

Как захватывали Шадринский пивзавод КАК ЭТО БЫЛО. История курганского киллера Черепахи в программе ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ от 29 02 2016. смотреть онлайн